70-72 N 10th Street, Kansas City, KS, 66102
70-72 N 10th Street, Kansas City, KS, 66102
70-72 N 10th Street, Kansas City, KS, 66102
70-72 N 10th Street, Kansas City, KS, 66102
70-72 N 10th Street, Kansas City, KS, 66102
70-72 N 10th Street, Kansas City, KS, 66102
70-72 N 10th Street, Kansas City, KS, 66102
70-72 N 10th Street, Kansas City, KS, 66102
70-72 N 10th Street, Kansas City, KS, 66102
70-72 N 10th Street, Kansas City, KS, 66102
70-72 N 10th Street, Kansas City, KS, 66102
70-72 N 10th Street, Kansas City, KS, 66102
70-72 N 10th Street, Kansas City, KS, 66102
70-72 N 10th Street, Kansas City, KS, 66102
70-72 N 10th Street, Kansas City, KS, 66102
70-72 N 10th Street, Kansas City, KS, 66102
70-72 N 10th Street, Kansas City, KS, 66102

$215,000

70-72 N 10th Street, Kansas City, KS, 66102

PENDING